Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste (Snarf Oy:n tai Snarfblade.com jäsenille)

Viimeksi päivitetty 11.07.2017

REKISTERISELOSTE
 
 Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 
 Laatimispäivä: 27.1.2017

1. Rekisterin pitäjä

 
Snarf Oy (Ytunnus 2721657-3)
Sibeliuksenkatu 19C
04400 JÄRVENPÄÄ 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
 
Jorma Lindström
jorma@snarf.fi
 
3. Rekisterin nimi

Snarf Oy asiakasrekisteri 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilö on rekisteröitynyt snarfblade.com:n asiakkaaksi, ostanut Snarfblade.comista tavaraa ja/tai osallistuu Snarf Oy:n järjestämään tilaisuuteen.

Henkilötietoja tarvitaan seuraavien palvelujen toteuttamiseen ns. asiallisessa yhteydessä:

 • jäsenhallinta 
 • laskujen ja maksujen hallinta 
 • tilausten hallinta 
 • tiedotteiden hallinta 
 • käyttöoikeuksien hallinta 
 • käyttäjätunnistus ja toiminnan tilastointi 
 • uusien ja olemassa olevien tuotteiden tarjonta

Tietoja säilytetään Snarf Oy-asiakassuhteen jatkumisen ajan. Snarf Oy-asiakassuhteen päättyessä kaikki tiedot kyseisestä yhteisöstä(palelusta) poistetaan viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua palvelusuhteen päättymisestä. Jäsen voi erota yhteisöstä itse pyytämällä jäsenrekisterivastaavaa poistamaan henkilötietonsa jäsenrekisteristä tai olemalla kirjautumatta yhteisöön. Jäsenen katsotaan eronneen yhteisöstä, jos hän ei ole kahteen (2) vuoteen kirjautunut sisään käyttäjätunnuksellaan. Tällöin yhteisö poistaa henkilön ilmoittamat tiedot jäsenrekisteristä sekä käyttäjätunnuksen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa rekisteröidystä seuraavia tietoja ja tietotyyppejä. Jotka ovat olennaisia:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Postinumero
 • Toimitusosoite 
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tiedot rekisteröidyn snarfblade.com palvelukäytön asetuksista
 • Rekisteröidyn jäsenyyteen liittyviä tietoja 
 • Tiedot luoduista laskuista ja maksusuorituksista
 • Toimitustiedot
 • Rekisteröidyn palvelun käyttöoikeuksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ei käytössä
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.
Paitsi siinä vaiheessa kun otamme käyttöön Snarf Oy -lisäpalveluita kuten verkkolaskut, verkkomaksut, perintäpalvelut, voidaan seuraavia tietoja luovuttaa Snarf Oy-yhteistyökumppaneille vain kyseisen palvelun suorittamista varten: etunimi, sukunimi tai huoltajan etunimi, sukunimi, jäsenen yhteystiedot, laskutukseen ja toimituksiin liittyvät tiedot.
 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja käsittelytoimet
 
Manuaalinen aineisto: Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.
 
ATK:lla käsiteltävät tiedot: Snarf Oy-palvelun (www.snarfblade.com) rekisterin tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. Snarf Oy-palveluun www.snarfblade.com sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on suojattu. 

Rekisteröidyllä henkilöllä on pääsy järjestelmään tallennettuihin omiin tietoihinsa. Lisäksi järjestelmässä voidaan määritellä käyttöoikeuksia rajaten käyttöoikeus kattamaan organisaatio-osia ja ominaisuuksia, jotka kuuluvat toimihenkilön asialliseen toimen piiriin. Tällaisia oikeuksia on pääkäyttäjä, tilinhoitaja ja apukäyttäjä käyttöoikeus (oma yhteisö). Lisäksi ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy järjestelmään palvelun ylläpito- ja tukitoimia varten. Lisäksi verkkokaupan palveluntarjoaja saattaa verkkokaupan toiminnan kehittämisessä katsoa tarpeelliseksi käydä säätämässä ja korjaamassa tietokantoja toiminnan ylläpitämisessä.
 
Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 

 • Kaikki laitteet ja verkot on suojattu palomuurein (Lähde: Mycashflow)
 • Verkkokaupan palveluntarjoaja kehittää jatkuvasti tietoturvakäytäntöjä ja tekee parannuksia. (Lähde: Mycashflow)
 • Näitä ovat esim. verkkokaupan turvallisuutta lisäävät tekijät kuten: murtotestaukset, lähdekoodien tarkastelu, kyberturvallisuuden parantaminen, nousevien verkkohyökkäys uhkiin varautuminen parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyö viranomaisten kanssa. (Lähde: Mycashflow)
 • Palvelimilla viestintäviraston KATAKRI – sertifiointi 18.7.2017. (Lähde: Mycashflow)
 • Voit lukea lisää: https://www.mycashflow.fi/verk…

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

 Rekisteröidyllä on mahdollisuus sisäänkirjautua Snarf Oy- Snarfblade.com jäsentiliinsä ja tarkastaa omat tietonsa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
 
Rekisteröidyllä on mahdollisuus sisäänkirjautua Snarf Oy-jäsentiliinsä ja tarkistaa omat tietonsa.
 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.
 
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.